Skip to Content

Pozvánka na rozšířené zasedání (valnou hromadu) VSK MENDELU o.s. v Brně

Termín:
31.1.2013 v 17 hod, zasedací místnost CSA MENDELU, Tauferovy koleje

program:

- změny v řízení výboru VSK

- přechod na jednoduché účetnictví

- začlenění činnosti nových oddílů CSA do VSK Mendelu

- kontrola členské základny

- kontrola nájemních hodin a plateb

- volba změn do výkonného výboru

- zprávy z oddílů

- různé

V Brně 8.1.2013

PhDr. Jiří Havel